• Period 1: Prep

  Period 2: Pre Calculus

  Period 3: Intermediate Algebra

  Period 4: Advisory/Lunch

  Period 5: Intermediate Algebra

  Period 6: PLC: Geometry

  Period 7: PLC: Algebra 2

  Period 8: PLC: Intermediate Algebra