Khariirada Dugsiyada Hoose

  • Map of primary sites in Saint Paul Public Schools.

     

    Shaxda Tixraaca Dugsiyada Hoose
    Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waxay xaafad walba oo Saint Paul ka mid ah ku leeyihiin dugsiyo wanaagsan. Haddaad doorato dugsiga xaafadaada ee gurigaaga u dhow iyo hadaad doorato mid Magnet oo heer degmo ama gobol ah, waxaan kuu helaynaa dugsi hoose oo kugu habboon. Si aad u hesho gaadiidka baska, dooro iskuul, barnaamijka magnet-ka ah ee u adeega aagga aad ku nooshahay.

If you are having trouble viewing the document, you may download the document.