Applying to Saint Paul Public Schools

 • School application deadline extended to Feb. 28  

   

  Haddii aad tihiin qoys ama arday danaynayna galiaanka iskuullada SPPSama aad rabtaan inaad iskuul kale oo ka tirsan iskuullada SPPS u wareegtaan, Xilliga Aqbalaadda Arjiyada Ahmiyadda la siinayo waa la dheereeyay waxaana laga dhigay; Khamiis, Febraayo 28. Arjiyada waxaa si toos ah looga buuxsan karaa barta internet-ka ee ah spps.org/apply.

  Yay tahay inuu Codsado

  Arji cusub ayaa la rabaa haddii:

  1. Uu hadda diiwaan-gashanyahay, laakiin uu codsanayo iskuul kale.
  2. Uu ilmhuhu ku cusubyahay Dugsiyada dadweynaha ee Saint Paul.

  Arji cusub lagama rabo ardayda:

  • Sii dhiganaya iskuulkooda SPPS markay u gudbayaan fasalka xiga.
  • Deggan magaalada Saint Paul ee dhigta SPPS ee u gudbaya fasallada kindergarten, 6 ama 9 iyagoo raacaya tubtooda tacliinta.

  Sida Loo Codsado Iskuulka

  1. Booqo spps.org/apply kaddibna gali cinwaanka gurigaaga ‘school finder’ si aad u hubiso iskuulka aagga xaafaddaada, kaddibna fiirso doorashooyinkaaga.
  2. Toos u soo gudbi arjiga adoo booqanaya spps.org/apply ama soo buuxi arjiga ku lifaaqan Buuggan tusmada ah ama soo booqo Xarunta Meelaynta Ardayda ee ku taalla 2102 University Avenue West, Saint Paul, MN 55114.
  3. Fadlan ku qor labo iskuul ugu yaraan arjigaaga. Dugsiga dookhaada ah waxaa loo fiirin habka aad adigu isugu xijisay dugsiga aad u dooratay midka koowaad waxaa loo aqoonsanayaa in uu yahay midkaada koowaad, markaas ayaa laguu raadin kii u dhigmayay. Ardayda aan laga aqbalin dugsigoodii ay doorteen waxaa la galinayaa liiska sugitaanka ee iskuulka ay doorteen.Waxaan kugula talinaynaa inaad doorashooyinkaaga ku darsato iskuullada xaafaddaada ee hoose, dhexe ama sare.
  4. Si aad u hesho iskuulka aad doonayso, soo gudbi arjiga ugu dambayn FEBRAAYO 28, 2019.
  5. Qoysaska arjigooda ku soo gudbiya xilligii loog talagalay waxay jawaab helayaan (ama lagu qorayaa liiska sugitaanka) horraanta bisha Abriil.

  Liiska Sugitaanka

  Liiska sugitaanka waxaa loo sameeyay iskuullada iyo barnaamijyada codsiyo kabadan inta ay u hayaan kuraas ama baaxad. Doorashadaada kobaad ayaa marka hore la tix galinayaa. Ardayda waxaa laga diiwaan galiyaa iskuulka koobaad ee ay doortaan haddii boos looga helo. Liiska Sugitaanku wuxuu dhacaa laba usbuuc kadib markuu iskuulku billowdo sida ay iskuullada iyo barnaamijyaduba u badanyihiin. Waxaa gooni ka’ah arrintaan (dhicitaanka liiska), barnaamijyada Pre-K, barnaamijyada luqadaha ee dugsiga hoose (language immersion programs) iyo Capitol Hill Gifted and Talented.

  Fadlan Ogow: Haddii arday ah Pre-K laga aqbalo iskuulkiisa doorashada kobaad ama kan labaadba, waa laga saarayaa liiska sugitaanka.

  Arrimo Muhiim ah

  Tubta Tacliinta: Inta badan, iskuul iyo barnaamij walba oo magnet ah ama gaar ah wuxuu leeyahay tub-tacliin taas oo hab uu usii wato ardaygu usiinaysa waxbarashada laga bilaabo xanaanada ilaa iyo Dugsiga sare. Tubta-tacliintu waxay ardayda siinaysaa fursado ay wax kula bartaan, kulana koraan ardayda kale, kuwaas oo ku nool meel u dhow ama ay isku hami yihiin.

  Soonayaasha Dugsiyada Xaafada: Soonayaasha dugsiyada xaafadu waa aagga juqoraafi ee dugsiga u dhow. Ardayda dugsiyada hoose ee ku nool gudaha soonaha dugsiyada xaafada waxaa loo tixgalinayaa ogolaanshaha mudnaanta ugu wayn leh ee dugsiyadaas lagu doorto.

  Aagga: Aagga xuduudaha ee (A-F1/F2) waxay ka koobanyihiin lix xuduudood juqoraafi ahaan oo isga gudba degmada. Aagga dugsiga laga soo aadi karo waxaa loo isticmaala in ay qoysaska ka caawiso helitaanka dugsiga ugu dhow gurigooda.

  Dugsiyada Magnet-ka ee Degmada iyo Gobolka: Dugsiyada loo yaqaano Magnet waxay diirada saaraaan maadooyinka waxbarashada xudunta u ah oo ay ka midka yihiin akhriska, xisaabta, iyo seyniska oo ay waliba xooga sii saarayaan qaybo gaar ah. Inta-badan, barnaamijyadanu diyaar ayay caruurta u yihiin laga soo bilaabo xanaanada ilaa fasalka 12-aad. Tusaalooyinka barnaamijyadan gaarka ah waxaa ka mid ah barnaajiyada xooga saara luuqadaha, diyaaradaha iyo cilimiga farshaxanka.