Translation Services

 •  

  We embrace our diversity. All school documents can be translated or interpreters made available upon request

  Spanish - Todos los documentos pueden ser traducidos o interpretados oralmente si usted lo solicita.

  Hmong - Tej ntaub ntawv tom tsev kawm ntawv uas xa los rau nej, peb yuav pab txhais thiab nrhiav neeg txhais lus rau nej yog nej hais qhia peb.

  Somali - Dhammaan dukumiintiyada iskuulka waa la turjumi karaa ama waxaa la heli karaa turjumaan haddii la codsado.

  Karen

  Karen translation