Helidda Cuntada inta ay Iskoolladu la Xiran yihiin COVID-19 Dartiisa

 • Toddobaadka June 29 ilaa July 3: Maalinka xorriyadda ee July 4 awgeed, ma jiri doono adeegga cunto-keenidda Jimcahan soo socda ee July 3. Waxaa cuntadii Jimcahan la bixin doonaa Arbacada iyo Khamiista toddobaadkan. Cuntadii waddada geeskeeda laga qaadan jirayna waxaa la helayaa keliya Isniinta ilaa Khamiista.

   

  CUNTO-KEENIDDA GURIGA

  Degmada Saint Paul Public Schools waxay toddobaadkiiba guryaha cunto ugu geyn qoysaska SPPS ee caruurtooda cunto u doonayo. Cuntada waxaa loogu talagalay keliya caruurta da’doodu tahay 18 jir iyo wixii ka yar iyo ardayda naafada ah oo ka qeyb-galo barnaamij ka socdo iskool. 

  Cuntada oo guryaha la keeno way sii socon doontaa jiilaalkan oo waxaa loo oggol yahay dhammaan ardayda deggan Saint Paul, ee ma ahan keliya ardayda SPPS. 

  Haddii aad dooneysid in guriga laguugu keeno cuntada, waxaad iska diiwaan-gelin kartaa lifaaqan hoose: arjiga isdiiwaangelinta.

  Haddii aad codsaneysid in la joojiyo cunto-keenidda ama aad dooneysid inaad wax ka beddeshid cinwaankaaga iyo meesha lagaa la soo xiriiri karo, fadlan halkan gal oo buuxi arjigan.

  Haddii aad codsaneysid in la beddelo cunto-keenidda ama aad rabtid inaad cusbooneysiisid xogta meesha lagaala soo xiriiri karo, fadlan email noogu soo diri ns@spps.org.

  CUNTADA DHISMAYAASHA WAAWEYN LA KEENAYO

  Dhismayaasha waaweyn qaarkood waxaynu u sameynay goob ay ka qaataan cuntada la keeno. Booqo bogga cunto-keenidda dhismahaaga si aad u aragtid jadwal dhammeystiran markii loo eego cinwaanka gurigaaga. 

  Orange home delivery button in Somali


  CUNTADA OO ISKOOLKA LAGA SOO QAADANAYO

  Haddii aadan rabin cuntada guriga laguu keenayo, cuntada waxaad soo qaadan kartaa xilliyadan jadwalka hoose ah. Fadlan xasuuso markaad gashid safka cuntada lagu qaato xasuuso inaadan hoosta ka gelin qof kale oo aad ka fogaatid (social distancing/ka fogow dadka ilaa 6 tallaabo) oo afka ku xiro maro markaad cuntada soo qaadaneysid.

 • _______________________________________________________________________

  CITY OF SAINT PAUL

  Waxay magaalada City of Saint Paul wadashaqeyn la sameynaysaa ururada Youthprise, Arts-Us, iyo Sanneh Foundation si ay cunto bilaash ah u bixiyaan ilaa maalinka June 5 iyagoo siinayo qoysaska Saint Paul ee u baahan. Qoysaska ay guriga u joogaan caruur ka yar 18 jir waxaa loo oggol yahay inay hal baakad oo cunto ah u qaadaan cunug walba toddobaadkii. Baakad walba oo cunto ah waxaa ku jiro cunto lagu casheeyo toddobo habeen iyo cunto fudud oo toddobaadka ku filan.

  Si aad u ogaatid xilliyada la qaadanayo iyo goobta laga qaadanayaba, fadlan booqo bogga magaalada Saint Paul.