Su’aalaha soo Noqnoqda ee Quseeyo Xanuunka Koronofayruska (COVID-19)

  • Boggan si joogto ah ayaa war cusub loogu qoraa. Fadlan mar dhow ka soo war doon haddii aan laga jawaabin su’aashaada. 


    Haddii aad weli su’aalo qabtid ka dib markaad akhrisay xogtan hoose, fadlan wac 651-632-3760 ama email u dir cinwaankan spc@spps.org si laguu caawiyo.

  • Dulmar Guud

  • Caafimaadka iyo Fiyoobida

  • Adeegyada Cuntada

  • Waxbarashada Online-ka/Tiknoolajiga

  • Caruur-haynta