• Distance Learning logo

 • WAXBARASHADA ONLINE-KA EE SPPS 

  Toddobaaka koowaad ee waxbarashada online-ka ee SPPS oo April 6 ilaa 10 waxaa loola dhaqmayaa sidii toddobaadka u horreeyo markii iskoollada la furi jiray,

  Degmada SPPS way fahansan tahay culeyska ay ardayda, qoysaska, iyo shaqaalahaba ku hayaan xaaladahaan uu keenay saf-marka COVID-19.  Waxayna SPPS garowsan tahay in ku dhawaad bil ay ardaydu ka maqnaayeen iskoolka.

  Waxaynu kale oo aynu garowsannahay in ardaydu ay ku soo noqonayaan iskoolka iyagoo wax ku baranayo qaab ka duwan kii hore ee ay yaqaanneen.

  Isniinta, April 6, waxay degmada SPPS dhammaan ardayda u billaabaysaa barnaamijka Waxbarashada Online-ka ah ee kala xilliga la qaadanayo

  Noocan waxbarasho ee online-ka ah waxay ardayda iyo qoysaska siinaysaa in ardaydga iyo qoyskiisu helaan fursad ay si xor ah ugu shaqeeyaan. Waxaan rumaysanahay in marka la eego duruufaha aan ku jirno ay sidani tahay qaabka ugu fiican ee ay SPPS u billaabi karto waxbarashada online-ka ah.

   

Student Expectations by Grade Level

 • Waxbarashada Hore ee Ardayda Qaba Baahiyaha Gaarka ah loogu Talogalay

 • Waxa laga Doonayo Ardayda Dhigato Fasallada K-5

 • Waxa laga Doonayo Ardayda Dhigato Fasallada 6-8

 • Waxa laga Doonayo Ardayda Dhigato Fasallada 9-12

 • Special Education

 • Waa maxay waxbarashada online-ka ee kala saacadaha wax la baran karo?

 • Waa maxay waxbarashada online-ka ee isku wakhtiga wax la wada baranayo (synchronous)?

 • Isxaadirinta

 • Aaladaha loo Adeegsanayo Waxbarashada Online-ka

 • Ardayga oo la shaqeynayo Macallimiinta

 • Buundo-siinta (grading) iyo Waxa Ardayga laga Filayo Iskoolka