Dulmarka Waxbarashada Durugsan (Distance Learning 2.0)

 • Distance Learning Logo in Somali

  iPad help icon
  One Stop logo Schoology logo Seesaw logo

 •  

  Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Distance Learning kuwaasoo aadan jawaabtooda ka heli karin bogga spps.org, fadlan wac iskoolka ilmahaaga, ama farriin lambarkaan 651-767-8347 ugu dhaaf xafiiska qoysaska ee Office of Family Engagement ama u qor email: family.engagement@spps.org. Sida ugu dhakhsaha badan ayaynu kuugu soo jawaabaynaa.

  Saint Paul Public Schools waxay ka faa'iideysan doontaa qaab-dhismeedkeeda tiknooliyadeed ee Personalized Learning Through Technology  si ay u caawiso waxbarashada ah Distance Learning ee fasallada Pre-K ilaa 12. Dhammaan ardayda degmada SPPS ee Pre-K ilaa 12 waxaa la wada siiyay Pads qeyb ka ah waxbarashadeenna caadiga ah.

  Markii la soo billaabay Distance Learning gu'gii tegay, waxay taasi aheyd waxbarasho si deg deg ah loo dejiyay si loo xakameeyo faafidda COVID-19 ee Minnesota. Wixii intaa ka dambeeyay, degmada SPPS waxay la tashatay kooxo saammi ku leh talada. Talada kooxahaas ayaynu dhageysannay, oo waxaynu sannad-dugsiyeedkan 2020-21 billaabaynaa waxbarashada Distance Learning 2.0 taas oo la sii hagaajiyay qaab ahaan.

  Waynu ognahay macallimiinteenna waxaa ka go'an inay ardayda iyo qoysaskaba siiyaan waxa ay filanayaan oo ah waxbarasho tayo sare leh. Deyrtan, ardayda waxay arki doonaan qaab cusub oo la isugu dubarido duruusta, qaabkaas oo sahlayo sida loo isticmaalo oo la isaga kala gudbo Schoology iyo Seesaw. Waxaa jiri doono waxbarasho "isku wakhti" la wada qaadan doono, buundo-bixinta la iska doonayana waxaa la sharrixi doonaa billawga fasalka. 

  Waxbarashada barnaamijkan Distance Learning 2.0 waxaa ka mid ah qeyb maalin walba isku wakhti (synchronous) la siinayo ardayda dhammaantood. Annagoo isticmaalayno tiknoolajiyadda aynu diyaarinnay, waxaa sidoo kale jiri doono isla mucaamal dhex mari doono ardayda maalin walba. 

   

   

  Virtual Learning School icon

   

  Waxa laga rabo Ardayda iyo Qoyska

  Ku soo dhowaada sannad-dugsiyeedka 2020 ee Saint Paul Public Schools. Isticmaal liiskan tiknoolaji oo ay ku qoran yihiin waxyaalaha la iska rabo si loo hubiyo inaad diyaar u tahay maalinka koowaad ee iskoolka la furo. 

   
   
   
   
   
   

   

   

   

  Virtual Library icon

  Maktabadda SPPS ee Khadka Intarnetka 

  Booqo Maktabadda Khadka Intarnetka ee Saint Paul Public Schools (Virtual Library) si aad u heshid buugaag kala duwan iyo suugaan, agab, waxyaalo kaa caawiyo cilmi-baarista, akhriska, iyo dhisidda xirfadaha.

 • Hordhaca Barnaamijka Distance Learning 2.0

 • Caawinaadda Tiknoolajiyadda

 • Caawinaad ah Dhanka Xiriirka iyo Luuqadda

 • Taageerada Qoyska ee Waxbarashada Durugsan (Distance Learning)

 • Ciyaaraha Isboortiska, Munaasabadaha Muusikada, iyo Hawlaha la Midka ah

 • Cuntada

 • Barnaamijyada Caruur Haynta ee Essential Kids Care & Discovery Club

 • Barnaamijyada Jaalliyadda ee Community Education Programs

 • Taxaddarka Caafimaad iyo COVID-19