Dulmarka Waxbarashada Online-ka ah

 • Distance Learning Logo in Somali

  iPad help icon
  One Stop logo Schoology logo Seesaw logo

 • Dulmarka Waxbarashada Online-ka ah 

  Iskuullada Saint Paul waxay ka faa’iidaysan doonaan waxbarasho iyaga gooni u ah ee Personalized Learning iyaga oo adeegsanaaya aalladahaTiknoolajiyada si ay u caawiyaan adeegga Waxbarashada Online-ka fasallada Pre-K ilaa 12. Dhammaan ardayda SPPS waxa la siiyay iPad taas oo qayb ka ah waxbaristeenna caadiga ah. Isniinta, Bisha April 6, SPPS waxay dhammaan ardayda billaabayaan waxbarashada online-ka ah iyagoo xilligii ay doonaan akhrisan karo duruusta iyaga oo isticmaalaya iPad-ka.

  Waxbarashada online-ka ee ardaygu uu xilliga uu doono duruusta akhrisanayo macnaheedu waxay tahay waa marka macallin iyo arday ay ka wada hadlaan waxqabayada waxbarashada iyaga oo kala jooga meelo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan. Ardayda ku qoran maaddooyinka waxbarashada online-ka ee noocan ah waxa loo ogol yahay inay hawlahooda dhammaystiraan waqti kasta maalintii oo ardayga iyo qoyskiisa u suurto galka ah.

  Noocan waxbarasho ee online-ka ah waxay ardayda iyo qoysaska siinaysaa in ardaydga iyo qoyskiisu helaan fursad ay si xor ah ugu shaqeeyaan. Waxaan rumaysanahay in, marka la eego duruufaha aan ku jirno, tani waa sida ugu fiican ee ay SPPS u billaabi karto waxbarashada online-ka ah.

  Isxaadirinta awgeed, SPPS waxay dhammaan ardayda uga baahan doontaa inay macallinka kala shaqeeyaan iyaga oo ka jawaabayo wixii uu macallinku ku soo qoro Seesaw (K-2) ama Schoology (3-12). Macallimiintu waxa kale oo ay maalin kasta casharada soo dhigi doonnaan ama ku soo diri doonnaan nidaamyadaas maalinta waxbarashadu caadi u billaabato.

  Waxbarashada online-ka ee SPPS waxay ku tiirsan tahay ardaydu oo adeegsata iPad-yada kana qayb qaataan waxbarashada online ee ka socoto Seesaw ama Schoology. Si ardayda loo hawl galiyo, waxa laga yaabaa inay macallimiintu isticmaalaan tiknoolajiyada kale ee guddoonka waxbarashada degmadu-ansaxisay sida email, isticmaalka koorsooyinka khadka ku baxa (online courses), sameynta dood-wadaagga (group chats) iyo madasha kulanka (forums), iyo adeegsiga/wadaagga maqal iyo muuqaalka (videos iyo audio recordings).

  Maalintii oo dhan saacado kala duwan waxay ardaydu fursad u heli doonaan inay la shaqeeyaan macallimiintooda, ka qayb qaataan dood-wadaagga, daawadaan ama fiirsadaan casharada ka baxaya shabakada ama maqal iyo muuqaalba kula kulmaan macaallimiintooda iyo ardayda ay isku fasalka yihiin.

  Fursadaha wada shaqaynta ardayga-macallinka waxay dhacaysaa inta lagu jiro xilliga caadiga ah ee iskoolka, waxaana qoysaska la soo xiriiri doona macallinka ilmahooda. Macallimiintu waxay qoysaska u sheegi doonnaan xilliga ay soo cellinta casharka maalinlaha ihi ku eg tahay.

  Macallimiintu waxay maanka ku hayn doonaan waxyaabaha aysan ardaydu heli karin iyaga oo sameynayo waxbarasho online ah. Dhammaystirka ama sameynta casharka kuma xirnaan doonto qalab gaar ah ama waxyaalo kale (tusaale ahaan: helitaanka daabacaada). Markay suurto galka tahay, ardayda waxa la siinayaa fursado badan iyo kala doorasho la xiriirto waxbarashadan online-ka.

  Iskool kastaa wuxuu waxbarashada online-ka u dejinayaa nidaam buundo siin ah, waxayna ardayga u sameynayaan jadwal taxan uu raaco kaas oo dhammaan macallimiinta iskoolku isticmaalayaan. Haddii aan horey loogu soo sheegin, ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha waxaa maalmaha soo socda loo soo sheegi doonaa waajibaadka ardayda laga filayo ee waxbarashada online-ka toddobaadka koowaad iyo wixii ka danbeeyaba.

 • Students and families