Dhammaan Heerarka Waxbarashada Durugsan (Distance Learning)

 • Distance Learning logo

  Click on the topics below to read important information about SPPS Distance Learning at all grade levels.

SPPS Distance Learning Information for All Grade Levels

 • Isxaadirinta

 • Imtixaannada iyo Buundo-siinta

 • Anshaxa Wanaagga Qalabka Loo Adeegsado Khadka Shabakada (Internet)

 • Adeegga ELL

 • Ardayda Guri la’aanta haysato

 • Waxbarashada Hindida Maraykanka

 • Yaa lala Xiriirayaa Si Caawinaad loogu Helo Hawlaha Waxbarashada Durugsa

 • Barashada Dad la Dhaqanka iyo Shucuurta

 • Adeegaha Bulshada, La-taliyaha, Adeegyada Caafimaadka

 • Waxbarashada Baahida Gaarka ah