• iPad help graphic

  Wixii iPad ee Hallaabay ama la Beddelayo:

  Haddii uu hallaabay iPad-kaaga ama in la beddelo ay tahay fadlan arrinkaas u soo sheeg oo email u dir ama wac Saint Paul Public Schools Technology Services:

  • Qor Email: familysupport@spps.org
  • Ka wac: 651-603-4348 saacadaha 7 a.m. ilaa 8 p.m.. Fadlan farriin inoo reeb faahfaahsan, waxaana taleefanka lagaaga soo jawaabayaa sida ugu dhaqso badan.

  Hadii aad dhib ku qabtid iPad-kaaga, waxaad kaloo la xiriiri kartaa macallinka ardaygaaga ama iskoolkaaga oo magacooda halkan ka baar School Directory.

  Markii aad warbixin soo gudbisid, waxaa kula soo xiriiri doono shaqaalaha tiknoolajiga degmada SPPS oo kula eegayo wixii la beddeli karo si ay kuugu sii socoto waxbarashada durugsan (distance learning) ee Saint Paul.

  Haddii aad dhib ku qabtid inaad geshid Seesaw, Schoology ama App ay degmada SPPS fasaxday isticmaalkiisa, fadlan akhri xogta hoose ee xafiiska Technology Support:

   Qeybtan waxaa ku socoto diyaarin oo markii loo baahdo ayaa la cusbooneysiin. Mar kale u soo noqo wixii soo kordha iyo xog dheeraadba ah.

Qaababka Loo Xalliyo Dhibka iPad-Ka

 • Talo # 1: Demi oo misana daar iPad-ka

 • Talo # 2: Dib ugu soo shub App ku jiro qeybta Self Service

 • Tip # 3: Update the iPad iOS Version

 • Talo # 4: Tirtir waxa uu keydiyay Safari

 • Talo # 5: La hadal macallinka!

Isa Caawinta Tiknoolajiyadda

 • WiFi Access (Helitaanka WiFi)

 • iPad-kayga wuu Hallaabay, Xirmay, ama si fiican uma Shaqeynayo

 • Waxaan Su’aal ka qabaa Isticmaalka App ku jiro iPad-ka ama Adeegyo kale

 • Ma aqaan sida loo galo iPad-ka ama waxaan Hilmaamay Lambarkii Ardaygu ku galayay

 • Caawinaadda Schoology

 • Caawinta Seasaw

 • Waxaan su’aal ka qabaa Maktabadda iyo macluumaadka yaallo (eBooks, buugaagta la dhageysto, databases)

 • Campus Onestop (oo ah goob waalidka loo diyaarshay)

 • Clever Single Sign on (Hal Mar oo aad Clever ka wada Geshid)

 • Sida loo diyaarsho Xannibaadda iyo Saacadaha iPad-ka la isticmaali karo

 • Sida Self Service looga soo Degsado App