Soomaali: Reopen SPPS

 • Reopen SPPS website banner in Somali

 • Waxaynu ku faraxsannahay inaynu ardayda dib ugu soo dhaweyno iskoolka laga billaabo Isniinta, February 1, 2021!

  Shaqaalaheennu waxay u hawllan yihiin in la xaqiijiyo in si bedqab iyo habsami fiican leh looga gudbo waxbarashada durugsan, loona gudbo waxbarasho shaqsiyan iskoolka la imanayo iyo midda iskoolka Virtual Learning School.

  SPPS waxay raaceysaa dhammaan shuruudaha iyo talooyinka lagu soo bandhigay Qorshaha Waxbarashada iyo Bedqabidda ee Minnesota. Waxaa naga go'an inaan kuu soo gudbinno wixii cusbooneysiin ah waqtigii loogu talagalay markii xogta oo faahfaahsan la diyaariyo. Xogta ugu dambeeya waxaa si joogto ah loogu dhejiyaa degelkan; fadlan dib noo soo booqo had iyo jeer, oo raadi warkii cusub ee ka yimaado iskoolka ardaydaada.

  Jadwalka Dib ugu Noqoshada Iskoolka*

  • January 25-29: Uma jiri doonaan wax duruus ah PreK-5, caruurta dhigato waxbarashada gaarka ee Early Childhood Special Education (ECSE) ama barnaamijyada waxbarashada gaarka ah ee Special Education Federal IV halka ay macallimiintu isu diyaarinayaan marxaladda kala-guurka ah

  • February 1: Dhammaan ardayda ku jirta fasallada PreK-5, ECSE iyo Federal IV waxay waxbarashada la billaabi doonaan fasalladooda cusub, haddii ay shakhsi ahaan ugu soo noqonayaan fasallada ama haddii ay u guurayaan iskoolka online-ka ah ee Virtual Learning School. Tan macnaheedu waa:

   • Ardayda dhigata PreK-2, ECSE, barnaamijyada Federal IV, Montessori Children's House iyo E1, iyo qaar ka mid ah fasallo ay dhigtaan arday isku dhafan heer ahaan ayaa February 1 billaabi doono waxbarashada shakhsi ahaanta fasalka la imaanayo 
   • Dhammaan ardayda iskoolka Virtual Learning School ee ku jirto PreK-5, ECSE iyo barnaamijyada Federal IV waxay waxbarashada la billaabayaan fasalladooda cusub February 1 
   • Ardayda dhigata fasallada 3-5 waxay la kulmi doonaan fasalladooda cusub ee waxbarashada durugsan laga billaabo February 1-12

  • February 16: Ardayda dhigata fasallada 3-5 ee ku soo laabanaya iskoolka waxay si buuxda u billaabayaan waxbarasho shakhsi ahaan iskoolka la imaanayo

  *Jadwalkan wuxuu khuseeyaa badi iskoolladeenna hoose iyo barnaamijyada Federal IV, laakiin waxaa laga yaabaa inay jiraan xoogaa kala duwanaansho ah taasoo ku xiran iskoolka. Qoysasku waxay si toos ah uga heli doonaan xog dheeraad ah iskoolladooda.

Fasalada 6 ilaa 12

 • Si loo taageero ardeyda dugsiyada sare ee u baahan caawimaad dheeraad ah, SPPS waxa ay bilaabi doontaa in si shakhsi ah loo caawiyo ardeyda 6-aad ilaa 12-aad. Waxaa qorshaha noogu jirta in barnaamijkan la bilaabo bisha Feberaayo. Si hawshaas loo bilaabo, ardeyda u baahan taageeradsa si ay ku qalinjebiyaan ama u sameeyaan casharradooda, ardeyda luuqadaha badan ku hadla, ardeyda ku jirta waxbarashada gaarka ah, iyo kuwa u baahan barashada shucuurta bulshada ayaa loogu hormarin doonaa. Waxaan soo wadnaa qaabab aan arday badan ugu sameyn karno taageero dheeraad ah sida ugu macquulsan sannadka oo dhan.

 • Communications protocol icon

  Boratakoolka Isgaarsiinta Warbixinta ee COVID-19

  SPPS waxay si dhaw ula shaqeysaa Waaxda Caafimaadka ee Minnesota si loo go'aamiyo tallaabooyinka la qaadayo markii la soo sheego kiis COVID-19 ah. Farriimo ogeysiis ah ayaa la soo diri doonaa markii loo baahan yahay in tallaabo la qaado.

 • PPE graphic

  Daboolidda Wejiga iyo Agabka Badbaadada Qofeed (PPE)

  Ardayda fasallada K-12, shaqaalaha iyo booqdayaasha waxaa looga baahan yahay inay xirtaan gafuur-xir haddii aan looga reebin xaalad caafimaad ahaan. Waxaa si adag loogu talinayaa in shaqaaluhu ay xirtaan gafuur-xir iyo caagga gaashaanka wejiga oo wada socdo markasta oo ay suurta gal tahay.

 • Ventilation Graphic

  Warkii u Dambeeyay ee Dhismayaasha

  Hawo wareegto oo hagaagsan, nadaafad-dhismeed maalinlaha ah, iyo xusuusinta bedqabka oo lagu dhejiyay iskoollada oo dhan ayaa ah qaar ka mid ah tallaabooyinka badan ee la qaadayo si loo hubiyo in si bedqab leh dib loogu soo noqdo iskoolka. Dhammaan iskoollada SPPS waxay leeyihiin hawo-sifeyntii u dambeysay oo ku wada jiro gudaha dhismayaasha.

 • School Building

  Isbeddel Ku yimid Qaabka ay Qoysasku U imanayaan Dhismayaasha Iskoolka

  Ardayda waa in lagu dejiyo bannaanka hore ee laga soo galo iskoolka. Qoysku uma kaxeyn karo ardayda fasalladooda ama meelkasta oo ka mid ah gudaha iskoolka. Intaas waxaa sii dheer, qoysaska looma oggolaan doono inay ka qadeeyaan iskoolka, ama kormeeraan fasal, ama si mutadawacnimo ah uga shaqeeyaan fasalka, ama inay ku lug yeeshaan waxqabadyo kale oo ka socdo gudaha iskoollada.

 • Cleaning graphic

  Nidaamka Wax Nadiifinta

  Degmada SPPS waxay raacdaa qaab nadiifin oo afar-heer ah kaasoo jawaab u ah wixii COVID-19 ah ee laga shakiyay ama la xaqiijiyay ee lagu sheegay dhismayaasha SPPS.

 • Meal Service Icon

  Adeegga Cunto Bixinta

  Ardaydu waxay quraac ku dhex cuni doonaan fasalkooda. Kafateeriyada iskoollada waxaa loo isticmaali doonaa in lagu bixiyo oo lagu cuno qadada meeshii macquul ah. Dhismayaasha aan lahayn kafateeriyo weyn oo saamixi karo raacidda tilmaamaha kala fogaanshaha dadweynaha, waxaa fasallada loo isticmaali karaa inay noqdaan goob lagu cunteeyo.


 • Bus graphic Gaadiidka Iskoolka

  Darawallada basaska iyo ardayda K-12 waxaa looga baahan yahay inay basaska ku dhex xirtaan gafuur-xirro. Shaqaalaha iskoolka ayaa kormeeri doona meesha basasku yimaadaan iyagoo isla markaana hirgelin doono nidaam ardayda iskoolka lagu soo deynayo kaasoo kaalmo u ah kala fogaanshaha dadweynaha. Waxaa xogta baska iyo waddada uu soo istaagayo laguu soo dhigayaa boostada ka hor toddobaadka koowaad ee iskoolka.

 • Virtual Learning School icon

  Waxbarashada Durugsan ee Iskoolka Virtual Learning School

  Wakhtiga kama dambaysta ah ee la isku qorayo iskoolka Virtual Learning School wuxuu ahaa Isniinta, January 11. Dhammaan ardayda iskoolka Virtual Learning School waxay billaabi doonaan February 1, waxaana ardaydaas ka mid ah fasallada 3-5. Fadlan wixii xog dheeraad ah ka raadi iskoolkaaga maadaama jadwalka fasallada la dhammeystiray.

Report COVID Concerns

 • COVID reporting system button

 • Tilmaamaha Caafimaadka & Bedqabka ee u Dambeeyay

 • COVID-19 Baratakoollada Caafimaadka

 • Tilmaamaha Karantiillada

 • Gafuur-xirrada iyo Weji-daboollada

 • Tilmaamaha Baaritaanka Caafimaadka

 • Soo Noqosho Tartiibsi leh

 • Maalmaha Kala Guurka

 • Waaxda Dhismayaasha ee SPPS

 • Adeegga Cuntada

 • Gaadiidka: Baska oo si Bedqab leh loo Raaco

 • Nadaafadda & Jeermis-dilidda

 • Isoolka SPPS Virtual Learning School

 • Barnaamijka Waxbarashada Durugsan ee Distance Learning 2.0

 • Caruur-hayn (Childcare)

 • Ciyaaraha fudud & Waxqabadyada Manhajka ka Baxsan