• DL School

 • One Stop logo One Stop logo iPad Help Schoology logo Seesaw logo

   

  SPPS VIRTUAL LEARNING SCHOOL

   

  Waxay degmada Saint Paul Public Schools ku faraxsan tahay inay Waxbarasho Durugsan oo 100% ah online siiso ardayda PreK-12 ee doorbidayo inay helaan waxbarashada durugsan sannad-dugsiyeedka oo dhan. Fursaddan mar walba waa diyaar xitaa haddii ay degmadu go’aansato waxbarasho la imanayo iskoolka, ama mid isku dhaf ah (hybrid), ama mid dhammaanteedba wada online ah.

   

  Waynu garowsannahay arrimaha cakiran ee uu saf-markan COVID-19 u keenay ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska. Waxaynuna rajeyn in barnaamijka waxbarashada guriga ee SPPS Virtual Learning School uu bixin doono waxbarasho qiimo leh oo beddeli karto tan iskoolka loo imanayo.

   

  Barnaamijkan oo waafaqsan tilmaamaha waxbarasho ee wasaaradda waxbarashada ee Minnesota Department of Education (MDE), wuxuu ardaydeenna siinayaa waxbarasho buuxinayso dhammaan heerarka la iska doonayo gobolkan, barashada luuqadda Ingiriiska (EL), waxbarashada baahiyaha gaarka ah, fursado kale oo ay ardaydu ku xulan karaan fasallada ay xiiseeyaan, iyo waxyaalo kale.

   

  Sida qaababka kala ah waxbarashada iskoolka la imanayo ama midda isku dhafka ahba, ardayda dhigato fasallada K-2 waxay duruusta ku qaadanayaan Seesaw halka ardayda fasallada 3-12 ay duruusta ku qaadan doonaan Schoology. Ardayda  waxay isticmaali doonaan aaladaha intarnetka ee SPPS iyo dhowr app oo kala duwan.

   

  Ka war-qabka baahida ardayda ee dhanka bulsho-la-dhaqanka iyo dhanka shucuurtoodaba waa qeybo muhiimmad u leh iskoollada SPPS. Waxaa kaloo barnaamijka waxbarista qeyb ka noqon doono ka shaqeynta duruusta, ardayda oo xiriir wada sameeyo online ahaan, iyo macallin qaas u ah oo ardayda la shaqeeyo. 

   

  Ku soo noqo boggan si aad u heshid xog dheeraad oo ku saabsan SPPS Virtual Learning School maalmaha iyo toddobaadyada soo socdo.

   

   


Frequently Asked Questions

 • Marka ay degmada SPPS u gudubto waxbarasho isku dhafan, ardaygeyga ma wuxuu helayaa isla macallinka hadda u dhigo?

 • Ilmahayga ma dhigan doonaa iskoolkiisa caadiga ah markii ay degmada SPPS u guurto waxbarashada isku dhafan iyo midda online-ka ah ee Virtual Learning School?

 • Ardayda dhigato barnaamijka Virtual Learning School ma heli doonaan waxbarashadii iskoollada qaaska ahaa ee magnet-ka ah oo kale?

 • Maxaan u dooran iskoolka waxbarashada durugsan haddii ay degmadu ku noqoto iskoolka September 8?

 • Sidee buu ardaygaygu wax uga baran karaa barnaamijka waxbarashada durugsan?

 • Sidee buu barnaamijka waxbarashada durugsan uga duwanaan doonaa midka la imanayo fasalka ama isku dhafka ah?

 • Qaab noocee ah ayaa manhajka iyo waxbariddaba loo sameyn doonaa?

 • Tallaabooyinkee la raacaa haddii aan rabo inaan iska beddelo barnaamijka waxbarashada durugsan?

 • Maaddooyin noocma ah ayaa la bixin doonaa?

 • Ardayda ma heli doonaan adeegyada luuqadda ingiriiska ee EL iyo waxbarashada baahiyaha gaarka ah?

 • Ardaydu ma qaadan karaan isla maaddooyinka ay qaataan ardayda ku jiro waxbarashada nooceeda isku dhafka ah?

 • Ardaygaygu qalin-jebinta wixii u sahlayay ma helayaa?