2021-2022 MEAL SERVICE


 • Cuntada loogu Talagalay Ardayda Imaaneysa Waxbarashada Qof ahaaneed

  Intuu socdo sannad-dugsiyeedka 2021-2022, quraacda iyo qadada waa u bilaash dhammaan ardayda. Ardayda qadada guriga ka soo qaadata waxay kaloo cunto ka heli karaan kafateeriyada. Ardaydu waa inay soo qaataan ugu yaraan 3 shay (sida miro, khudaar iyo caano) si ay u helaan qado bilaash ah. Ardaydu wali waxay si gooni ah ugu iibsan karaan caanaha oo ah $ 0.50. Liisaska cuntada ayaa laga heli karaa schoolcafe.com/spps

  Iskoollada ama barnaamijyada ayaa mid mid u go'aamin doono sida cunnada loogu bixin doono gudaha kafateeriyada iyo/ama fasallada. Ardayda iyo shaqaalaha waxaa laga doonayaa inay xirtaan gafuur-xir marka aysan wax cunayn ama cabeynin. Kuraas ardayga u gooni ah ayaa laga doonayaa inuu ku fariisto xilliga wax la cunayo.

  Quraacda uu ardaygu sii qaadanayo (Breakfast to Go) way sii socon doontaa, iyada oo cuntooyin horey loo sii baakadeeyay lagu dhex cuni doono fasalka. Qadada waxaa lagu bixin doonaa weelal dib loo isticmaali karo oo dabool leh halkii lagu siin lahaa saxamadii qadada ee caadiga ahaa. Miisas qoraal lagu dhejiyay ayaa calaamadeyn doono goobaha fadhiga loogu talagalay ee kafateeriyada. Shaqaaluhu waxay la socon doonaan borotokoollada bedqabka leh inta lagu jiro xilliga qadada, oo ay ku jiraan markii safka la gelayo iyo markii fasalka lagu noqonayo.


 • Qaadashada Cuntada Baakadeysan ee Ardayda Dhigato Online School-ka ee SPPS iyo Ardayda SPPS Markii ay Galaan Karantiil

  Cuntada baakadeysan ayaa loo heli karaa arday kasta oo ka diiwaangashan dugsiga Online School ee SPPS iyo ardayda SPPS ay tahay inay ka maqnaadaan waxbarashada qof ahaaneed maadaama ay ku jiraan karantiil ah COVID. Baakad walba oo cunto ah waxaa ku jira shan quraac iyo shan qado. Qoysasku waa inay horey isu diiwaangeliyaan si ay u qaataan cuntada baakadeysan.

  Halkan guji si aad isu diiwaangelisid

  Goobta Qaadashada: SPPS Education and Operations Services, 1930 Como Avenue, Saint Paul, MN 55108
  Maalinta Qaadashada: Jimce walba, laga billaabo Sept 17
  Xilliga Qaadashada: 10 a.m. ilaa 12 p.m.

  Carruurtu uma baahna inay goobjoog ahaadaan si ay u soo qaataan cuntada. Fadlan xusuusnow inaad ku dhaqantid kala fogaanshaha dadweynaha (ka fogow ugu yaraan 6 tallaabo dadka kale) oo xiro gafuur-xir marka aad cuntada qaadanayso.

  Buuxi foomkan haddii aad horey isu diiwaangelisay oo aad u baahan tahay inaad joojisid ama aad beddeshid tirada baakadaha cuntada.


 • Nala Soo Xiriir

  Wixii su'aalo ama walaac ah, xafiiska Nutrition Services Team waxaa lagala xiriiri karaa: