Interpreter Support Staff

 • Karen:

  Hla Min, 651-744-4360

  Hmong:

  Maizuag Thao, 651-744-1445

  Somali:

  Zahra Abdisalam, 651-744-4663

  Spanish:

  Anne Huot-Link, 651-744-4694

Translation Services

 •  

  English

  All school documents can be can be translated or interpreters made available upon request

  Spanish

  Todos los documentos pueden ser traducidos o interpretados oralmente si usted lo solicita 

  Hmong

  Tej ntaub ntawv tom tsev kawm ntawv uas xa los rau nej, peb yuav pab txhais thiab nrhiav neeg txhais lus rau nej yog nej hais qhia peb

  Somali

  Dhammaan dukumiintiyada iskuulka waa la turjumi karaa ama waxaa la heli karaa turjumaan haddii la codsado

  Karen

  Karen translation

  Karen Translation

  Karen Translation