Qorshaha SPPS ee looga Jawaabayo Koronofayruska (COVID-19)

  • COVID-19 Response plan image in Somali

    Bed-qabka ardaydeenna iyo shaqaalaheenna waa mudnaanteenna koowaad. Waxaynu idinla wadaagi doonnaa wixii cusub iyo macluumaad kale annagoo qoysaska ka caawinayno yareynta halista marka ay joogaan guriga iyo bulshada dhexdeeda.


     

  • Warkii u Danbeeyay iyo Farriimaha ku Socdo Bulshada

MACLUUMAAD DHEERAAD AH

  • Muxuu Ilmahaygu u Joogayaa Guriga oo uusan Iskoolka u aadayn?

  • Qadka Su’aalaha ee COVID-19