Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga ee Saint Paul Public Schools (SPPS)

 • Discover Summer banner in Somali

 • Warkii u Dambeeyay ee Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga

  Fadlan ogow in iskoollada barnaamijyada xagaaga ay qaarkood isu beddeleen dhismooyin leh qaboojiye.

  Goobo la Beddelay:

  • Fasallada K-4 ee iskoolka Mississippi waxay ardaydu Waxbarashada Xagaaga u aadayaan iskoolka Riverview (160 Isabel Street East)
  • Fasallada K-4 ee iskoolka Nokomis South waxay ardaydu Waxbarashada Xagaaga u aadayaan iskoolka Global Arts Plus Lower Campus (1023 Osceola Ave)
  • Fasallada K-4 ee iskoolka Maxfield Power Scholars waxay ardaydu Waxbarashada Xagaaga u aadayaan iskoolka Highland Park Elementary (1700 W Saunders Ave)
  • Fasallada 9-12 ee iskoolka LEAP ee Soo Kabidda Dhibcaha Maqan iyo Barnaamijka Horumarinta Luuqadda (EL) waxay ardaydu Waxbarashada Xagaaga u aadayaan iskoolka Creative Arts Secondary School (65 E Kellogg Blvd)
 • Degmada Saint Paul Public Schools (SPPS) waxay ardayda dhigata fasallada K-12 siisaa Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga. Ardaydu waxay heli doonaan fursado ay ku bartaan waxyaalo cusub iyagoona xoojinayo xirfadaha tacliineed ee hadda jira; inay u diyaargaroobaan sannad-dugsiyeedka soo socdo iyada oo loo marayo hawlo waxbarasho oo firfircoon kuwaasoo leh madaddaalo iyo tijaabin; iyo inay horumar ka gaaraan dhanka qalinjebinta. Dhammaan barnaamijyadu waa BILAASH.

  Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga ee SPPS waxaa ka mid ah:
  Caawinta Waxbarashada
  Ardayda waxaa lagu dhiirrigelin doonaa inay bartaan xirfado cusub iyagoo kobcinayana fahamka akhriska, xisaabta iyo maaddooyinka kale.

  Quraac iyo Qado
  Dhammaan ardayda waxay helayaan laba cunto oo saxo fiican leh, ahna bilaash maalin kasta kuwaas oo ay ka mid yihiin cuntadii weyneyd, saladhyada, waxyaabaha la dubay, iyo miraha iyo khudaarta laga soo gooyay beeraha deegaanka.

  Gaadiidka Iskoolka
  Gaadiid ayaa loo heli karaa ardayda badankood ee ku nool Saint Paul (kuwaasoo lagu caddeeyay tilmaamaha gaadiidka). Isticmaal aaladda Raadiyaha Dugsiga (school finder) ee spps.org/apply si aad u heshid Aaggaaga (A-F1/F2).

 • Sida la isu Diiwaangeliyo

 • Gaadiidka Baska ee Iskoolka

Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga ee Fasallada K-4

 • Xilliga Xagaaga iyo Fasallada K-4
  Ardaydu waxay ku kordhin doonaan sannad-dugsiyeedkooda waxbarashada iyagoo adeegsanaya hawlo leh firfircooni, madaddaalo, iyo waayo-aragnimo gacmeed. Barnaamijka waxaa ku jira waxqabadyo ku saabsan xisaabta, kombiyuutarka, koox yar oo akhriska isla barto, casharro ah jimicsiga, dhaqaalaha, caafimaadka, farshaxanka, iyo barashada dhirta iyo xayawaanka Minnesota Wadashaqeynta bulshada ayaa gacan ka geysata sidii loo taageeri lahaa helitaanka hibooyin cusub, xirfado iyo waxay caruurtu xiisayso.

  Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 29 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
  Saacadaha: Waxay ku kala duwan yihiin iskool ahaan

  Ardayda waxaa lagu qorayaa iskool kaasoo ku saleysan cinwaanka gurigooda (ama cinwaankii kale ee ay noo sheegeen). Isticmaal aaladda Raadiso Dugsiga (school finder) ee spps.org/apply si aad u heshid Aaggaaga (A-F1/F2).

  Barnaamijka Barashada Luuqadda ee Fasallada K-4
  Kororso Tacliin
  Waxaa heli kara ardayda hadda ku qoran barnaamijka barashada luuqadda ee SPPS ama barnaamijyada labada-luuqadood (Isbaanishka, Faransiiska, Hmong iyo Mandarin). Ardaydu waxay helayaan duruus ah barnaamijkooda luuqadeed ee sannad-dugsiyeedka iyo af-Ingiriisiga, oo ay weheliyaan casharro la xiriiro dhaqanka iyo waxyaabaha la qabto xagaaga.

  Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 29 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
  Goobta: Adams Spanish Immersion, 615 Chatsworth St., Saint Paul
  Saacadaha: 7:30 subaxnimo -1: 30 pm
  Aagga Gaadiidka: Aagga A-F1/F2

  Dhaqamada Adduunka iyo Ciyaaraha Isboortiga ee Fasallada K-4
  Kaqeybgalinta Dhallinta Iyadoo loo marayo Aqoonta & Isboortiga
  Ardaydu waxay wax ka bartaan dhaqamada adduunka oo dhan waxayna ka qeyb qaataan hawlaha jimicsiga maalinlaha ah. Mawduucyada caddaaladda bulshada iyo dhaqan celinta waxay dhisaan xirfado ah dhanka hoggaamiyennimo iyo shucuur bulsheed.

  Taariikhaha Barnaamijka: July 19-August 12
  Goobta: Humboldt High School, 30 Baker St. E., Saint Paul
  Saacadaha: 7:30 subaxnimo -1: 30 pm
  Aagga Gaadiidka: Aagga A-F1/F2

  Grades K-4 Power Scholars Academy
  Kobci Aqoonta
  Barnaamijka xagaaga ee Power Scholars Academy wuxuu isku daraa barashada tacliinta oo leh madaddaalo, waxqabadyo kobcin oo gacan-qabasho ah, safarro gaaban oo waxbarasho iyo mashaariic adeeg ah. Barnaamijka waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo ardayda inay helaan xirfado cusub oo tacliimeed ayna u diyaargaroobaan inay ku noqdaan dugsiga dayrta iyagoo diyaar u ah inay heer sare gaaraan.

  Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 29 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
  Goobta: Maxfield Elementary, 380 Victoria St N., Saint Paul
  Saacadaha: 8:45 subax-3: 45 pm
  Aagga Gaadiidka: Aagga A-F1/F2

  Barnaamijka American Indian ee Fasallada 1-5
  Kaqeybgalinta Dhalinyarada Dhaqanka & Bey'adda Dabiiciga ah
  Ardayda Hindida Mareykanka iyo kuwa aan aheyn Hindida Mareykanka waxay seddex toddobaad ku qaataan Dayton's Bluff Achievement Plus barashada dhaqanka Hindida Mareykanka ah, iyo hal toddobaad oo ay Belwin Conservancy ku bartaan isku xirnaanta dhaqameed ee xayawaanka Minnesota iyo degaankooda. Barnaamijkan waxaa la dejiyay iyadoo lala kaashanayo waaxda Department of Indian Work.

  Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 16 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
  Goobta: Dayton's Bluff Elementary, 262 Bates Ave., Saint Paul
  Saacadaha: 7:30 subaxnimo -1: 30 pm
  Aagga Gaadiidka: Aagga A-F1/F2

  Barnaamijka Children’s Defense Fund (CDF) Freedom Schools ee Fasallada K-8
  "Waxaan beddeli karaa: Naftayda, Qoyskayga, Bulshadeyda, Dalkayga iyo Adduunyadayda anigoo kaashanayo Rajo, Tacliin iyo Ficil!"
  Iskoollada Freedom Schools waxay xoojinayaan xirfadaha akhris-qorista iyadoo loo marayo manhaj akhris oo isku-dhafan oo cilmi-baaris ku saleysan oo ay ku jiraan buugaag, agabyo iyo mashruucyo matalaya hiddaha iyo waaya-aragnimada ardaydeenna. Waxyaabaha aasaasiga ah waxaa ka mid ah Hero Elementary K-2; sayniska, farsamada, injineernimada, farshaxanka iyo barashada xisaabta; munaasabado waalidka iyo qoyska lagu xoojinayo; la shaqeynta bulshada; dhabbaha loo maro shaqooyinka xirfadda leh; caafimaadka iyo fayo-qabka; ficil bulsheed; iyo safarro waxbarasho oo gaaban. Ardaydu waxay iska dhex arkaan hogaamiyayaasheenna waxbarasho ee tayada sare leh (Servant Leader Educators) iyo lataliyeyaasha hogaamiyaha bulshada/ee mudan ku dayashada.

  Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 30 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
  Goobta:

  • Capitol Hill Gifted and Talented, 560 Concordia Ave., Saint Paul - Aagga D, E, F
  • Hazel Park Preparatory Academy, 1140 White Bear Ave., Saint Paul - Aagga A, B, C

  Saacadaha: 8:30 subax-3:45 pm
  Aagga Gaadiidka: Aagga A-F1/F2


Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga ee Fasallada 5-8

 • Fasallada 5-8 iyo Xilliga Xagaaga
  Ardaydu waxay helaan taageero tacliimeed, waxay horumariyaan xirfadaha hoggaaminta, waxayna ku ogaadaan hibooyin cusub iyo xiisahooda iyagoo qabanayo waxqabadyo kobcin leh. Ardayda dhigata fasalka 5-aad waxay bartaan xirfado ay ugu diyaar garoobaan u gudubka dugsiga dhexe. Ardayda dhigato fasallada 6-8 waxay doortaan koorsooyin ay jecel yihiin si kor loogu qaado waxbarashadooda xagaaga. Koorsooyinka leh kobcinta oo ay ardaydu jeclaan karto waxaa ka mid ah: beeraha, farshaxanka/nashqadeynta, juqraafiga deegaanka, sawir dhijitaal ah/soosaarka fiidiyowga, kombiyuutarka, xulashooyinka muusikada ee kala duwan (kooxo iyo qalabka muusikada, gitaarka/ukulele, biyaano/kumbuyuutar, koox isla tunto qalabka, durbaanno), tiyaatar, aalado iyo waxbarashada jimicsiga.

  Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 29 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
  Goobta:

  • Murray Middle School (Fasallada 5 & 6), 2200 Buford Ave., Saint Paul
  • Highland Park Senior (Fasallada 7 & 8), 1015 S. Snelling Ave., Saint Paul

  Saacadaha: 7:30 subaxnimo -1:30 pm
  Aagga Gaadiidka: Aagga A-F1/F2

  Barnaamijka STEM (Science, Technology, Engineering, Math) ee Fasallada 5-8
  Sahaminta Fursado Cusub
  Ardaydu waxay la kulmaan waxqabadyo tacliineed oo gacan-qabasho ah iyo safarro waxbarasho oo gaaban iyadoo diiradda la saarayo sayniska, tikniyoolajiyadda, injineernimada iyo xisaabta (STEM). Fasallada iyo waxqabadyada waxaa ka mid ah injineernimada, kombiyuutarrada, dhismaha, isboortiga, barashada deegaanka, wax karinta, iyo la shaqeynta kombiyuutarada. Waxaa barnaamijkaan kafaalaqaaday 3M.

  Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 16 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
  Goobta: E-STEM Middle School, 600 Weir Drive, Woodbury
  Saacadaha: 7:30 subaxnimo -1:30 pm
  Aagga Gaadiidka: Aagga A-F1/F2

  Barnaamijka American Indian ee Fasallada 1-5
  Kaqeybgalinta Dhalinyarada Dhaqanka & Bey'adda Dabiiciga ah
  Ardayda Hindida Mareykanka iyo kuwa aan aheyn Hindida Mareykanka waxay seddex toddobaad ku qaataan Dayton's Bluff Achievement Plus barashada dhaqanka Hindida Mareykanka ah, iyo hal toddobaad oo ay Belwin Conservancy ku bartaan isku xirnaanta dhaqameed ee xayawaanka Minnesota iyo degaankooda. Barnaamijkan waxaa la dejiyay iyadoo lala kaashanayo waaxda Department of Indian Work.

  Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 16 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
  Goobta: Dayton's Bluff Elementary, 262 Bates Ave., Saint Paul
  Saacadaha: 7:30 subaxnimo -1: 30 pm
  Aagga Gaadiidka: Aagga A-F1/F2

  Barnaamijka Future Leaders and Sports ee Fasallada 5-11
  Kaqeybgalinta Dhallinta Iyadoo loo marayo Aqoonta & Isboortiga
  Waxbarashada ardaydu waxay diiradda saareysaa xisaabta, suugaanta luuqadda, sayniska iyo hoggaaminta. Waxqabadyadu waxaa ka mid ah ciyaaraha fudud ee maalinlaha ah iyo xoojinta kuleejka iyo u diyaarsanaanta shaqada, oo ay ku jiraan safarrada waxbarasho oo gaabaan ee lagu booqanayo kuleejyada. Mawduucyada caddaaladda bulshada iyo dhaqan celinta waxay dhisaan xirfado ah dhanka hoggaamiyennimo iyo shucuur bulsheed.

  Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 15 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
  Goobta: Humboldt High School, 30 Baker St. E., Saint Paul
  Saacadaha: 8:30 subaxnimo -1:30 pm
  Aagga Gaadiidka: Aagga A-F1/F2

  Barnaamijka Children’s Defense Fund (CDF) Freedom Schools ee Fasallada K-8
  "Waxaan beddeli karaa: Naftayda, Qoyskayga, Bulshadeyda, Dalkayga iyo Adduunyadayda anigoo kaashanayo Rajo, Tacliin iyo Ficil!"
  Iskoollada Freedom Schools waxay xoojinayaan xirfadaha akhris-qorista iyadoo loo marayo manhaj akhris oo isku-dhafan oo cilmi-baaris ku saleysan oo ay ku jiraan buugaag, agabyo iyo mashruucyo matalaya hiddaha iyo waaya-aragnimada ardaydeenna. Waxyaabaha aasaasiga ah waxaa ka mid ah Hero Elementary K-2; sayniska, farsamada, injineernimada, farshaxanka, iyo barashada xisaabta; munaasabado waalidka iyo qoyska lagu xoojinayo; wax ka qabashada bulshada; dhabbaha loo maro shaqooyinka xirfadda leh; caafimaadka iyo fayo-qabka; ficil bulsheed; iyo safarro waxbarasho oo gaaban. Ardaydu waxay iska dhex arkaan hogaamiyayaasheenna waxbarasho ee tayada sare leh (servant leader educators) iyo lataliyeyaasha hogaamiyaha bulshada/ee mudan ku dayashada. 

  Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 30 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
  Goobta: 

  • Capitol Hill Gifted and Talented, 560 Concordia Ave., Saint Paul - Aagga D, E, F
  • Hazel Park Preparatory Academy, 1140 White Bear Ave., Saint Paul - Aagga A, B, C

  Saacadaha: 8:30 subax-3:45 pm
  Aagga Gaadiidka: Aagga A-F1/F2


Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga ee Fasallada 9-12

 • Ardayda dhigata fasallada 9-12 waxay saarnaan karaan waddada qalin jabinta iyagoo u marayo inay soo kabaan dhibcaha inta lagu jiro. Xilliga Xagaaga ee 1 iyo/ama Xilliga Xagaaga ee 2. Si loo diiwaangeliyo, ardaydu waa inay la kulmaan la-taliyahooda dugsiga.

 • Iska diiwaangeli khadka online-ka: Qoysasku waa inay adeegsadaan magacooda iyo ereyada sirta ah ee lagu galo OneStop si ay u galaan Campus Parent. Markaad gashid Campus Parent, xulo “Diiwaangelinta Xagaaga (K-8).” Si aad u soo ceshatid ama aad mar kale u sameysatid eraygaaga sirta ah, booqo spps.org/onestop.

  Arjiyada codsiga sidoo kale waa la daabacan karaa, waxaana lagu soo celin karaa boostada ama qof ahaan ayaa loo keeni karaa:
  Summer Registration
  Student Placement Center, Saint Paul Public Schools
  2102 University Ave. W.
  Saint Paul, MN 55114

  Haddii aad iska diiwaangelisid khadka online-ka ah, uma baahnid inaad buuxisid codsi warqad ah.

Tilmaamaha Caafimaadka iyo Bedqabka ee COVID

 • Dhammaan Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga waxay yeelan doonaan celcelis ahaan 20 arday koox kasta oo ka tirsan fasallada K-8. Qoysasku waa inay iska bartaan SPPS COVID-19 Tilmaamaha Ardayda iyo Qoyska, taasoo si joogto ah loo cusbooneysiiyo iyadoo la raacayo talooyinka waaxda caafimaadka bulshada. Waqtigaan, tilmaamahan waxaa ka mid ah in wejiga la daboolo oo qasab ku ah ardayda iyo shaqaalaha, tilmaamaha cusub ee COVID 19 ee ka soo baxay gobolka ayaa sheegaya in booqdayaal "xaddidan" (oo ay ku jiraan xubnaha qoyska) loo oggol yahay dhismayaasha, gacmo dhaqid joogto ah iyo nadaafadda, iyo kala fogaanshaha bulshada ilaa intii suurtagal ah . 

  Haddii arday ama xubin ka tirsan qoyskooda ay isku arkaan calaamadaha COVID-19 ama laga helay, waa inay guriga joogaan oo ay warbixin u gudbiyaan Nidaamka Warbixinta ee SPPS COVID-19 isla maalintaas.

  Haddii aynaan awoodi karin inaan qabanno barnaamijyada K-8 sababo la xiriira COVID-19, dhammaan iskoollada la isku qoray waa la baajinayaa oo fursado kale oo waxbarasho ayaa la bixin doonaa.