Return to Headlines

A New Principal Announced for Dayton's Bluff

Hmoob  |  Español  |  Soomaali |  karen

 

Dear Dayton’s Bluff Achievement Plus Families and Staff,

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Dayton’s Bluff Achievement Plus. Please join me in welcoming Amanda Musachio as your school’s new principal beginning in the 2019-20 school year.

 

Ms. Musachio brings a wealth of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. She has served as an elementary teacher, math coach, administrator, and most recently, as assistant principal for Bruce Vento Elementary. Ms. Musachio understands the importance of collaborating with staff and families and embracing the unique gifts that each child brings. Throughout her career, she has created schoolwide systems to improve student achievement, strengthened reading, writing and math programming, and built relationships between students and staff to create a positive school culture.

 

As someone who lives and works on the East Side, Ms. Musachio is proud to continue the great work of Dayton’s Bluff. She is excited to join an Achievement Plus school community that works together to ensure every child has what they need to learn.  

 

Ms. Musachio has excellent academic qualifications with a Bachelor of Science degree in elementary education from Minnesota State University Moorhead and a Master of Arts degree in differentiated instruction from Concordia University.

 

Principal Lena Christiansen and Ms. Musachio will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2GNfhzt). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

You will also have an opportunity to meet your new principal at a school event to be scheduled before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. Thank you for supporting Dayton’s Bluff.

 

Sincerely,

Joe Gothard
Superintendent

 


 

 

Sincerely,

Joe Gothard
Superintendent


 

Estimadas familias y empleados de Dayton’s Bluff Achievement Plus,

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he elegido a un nuevo líder para Dayton’s Bluff Achievement Plus. Por favor acompáñenme en darle a bienvenida a Amanda Musachio como su nueva directora comenzando el año escolar 2019-20.

 

La Sra. Musachio tiene vasta experiencia en ayudar a que todos los estudiantes se sientan representados y aceptados por ser como son. Ella ha trabajado como maestra de primaria, capacitadora de matemáticas, administradora y recientemente como subdirectora de Bruce Vento Elementary. La Sra. Musachio comprende la importancia de colaborar con los empleados y las familias y abraza los talentos únicos de cada estudiante. A lo largo de su carrera, ella ha creado sistemas escolares para mejorar el desempeño de los estudiantes, fortalecer los programas de lectura, escritura y matemáticas y construir relaciones entre estudiantes y empleados para crear una cultura escolar positiva.

 

Como alguien que vive y trabaja en el East Side, la Sra. Musachio esta orgullosa de continuar el gran trabajo en Dayton’s Bluff. Ella está emocionada de venir a una comunidad escolar Achievement Plus que trabaja en conjunto para asegurar que cada estudiante tenga lo que necesita para aprender.

 

Ms. Musachio tiene excelente calificaciones académicas, con un Bachillerato en Ciencias en educación primaria de Minnesota State University Moorhead y una Maestría en Artes en instrucción diferenciada de Concordia University.

 

La directora Lena Christiansen y la Sra. Musachio trabajarán en conjunto para asegurar una transición sin contratiempos y un sólido comienzo del nuevo año escolar. Para ayudar, por favor tómense unos minutos para completar una breve encuesta (https://bit.ly/2GBO1E0) Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a su nueva directora a comprender los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

Ustedes también tendrán la oportunidad de conocer a su nueva directora en un evento escolar a ser programado antes de que comience la escuela en el otoño. Si usted tiene cualquier pregunta, por favor contácteme en el 651-767-8152. Gracias por apoyar a Dayton’s Bluff.

 

Atentamente,

 

Joe Gothard
Superintendente


 

Qoysaska iyo Shaqaalaha Sharafta leh ee Iskoolka Dayton’s Bluff Achievement Plus,

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan hoggaamiye cusub u magacaabay iskoolka Dayton’s Bluff Achievement Plu. Fadlan ila soo dhaweeya Amanda Musachio oo ah maamulahaaga cusub billowga sannad-dugsiyeedka 2019-20.

 

Waxay Ms. Musachio hodan ka tahay xagga khibradda markay noqoto inay ardayda dareemaan inay yihiin kuwo cod jira leh, waxa ay yihiinna lagu aqbalo. Waxay soo noqotaay macallimad iskool, tababare xisaab, maareeye, iyo markii ugu dambeysay oo ay aheyd maamule-ku-xigeenka dugsiga Bruce Vento Elementary. Ms. Musachio way ku baraarugsan tahay muhiimadda ay leedahay in lala shaqeeyo shaqaalaha iskoolka, qoysaska, iyo in la aqbalo hibada qaaska ah ee uu arday walba ku soo biiriyo iskoolka. Taariikhdeeda shaqo markii la eego, waxay abuurtay nidaam sal ballaaran iskool ahaan kaasoo sare loogu qaadayo guusha ardayda, xoojinta barnaamijka akhriska, qoraalka iyo xisaabta, waxay kaloo abuurtay wadashaqeyn fiican oo dhexmarto ardayda iyo shaqaalaha si loo dhiso dhaqan suubban.

 

Maadaama ay tahay qof deggan oo ka shaqeyso xaafadda East Side, Ms. Musachio waxay ku han weyn tahay inay sii waddo shaqada fiican ee ka socoto Dayton’s Bluff. Waxay ku faraxsan tahay inay ku soo biirto iskool ah Achievement Plus kaasoo ka shaqeeyo inuu xaqiijiyo in arday walba uu helo waxaa uu doonayo inuu barto.

 

Ms. Musachio waxay leedahay taariikh waxbarasho oo aad u tayo fiican laga soo billaabo shahaadada koowaad (BA) oo ay macallinnimada ka soo baratay Minnesota State University Moorhead, misana ay Concordia University ka soo qaadatay shahaadada heerka labaad (MA) oo ah waxbarista arday walba iyadoo loo eegayo baahidiisa qaaska ah.

 

Maamule Lena Christiansen iyo Ms. Musachio way isla sii shaqeyn doonaan si loo helo kala-guur sahlan, dardar-gelinna loogu billaabo sannad-dugsiyeedka cusub. Si aad kaalintaada u qaadatid, fadlan waqti yar ku bixi inaad ka jawaabtid fikrado-ururiyahan kooban (short survey (https://bit.ly/2vr4k1p). Su’aalahan fikrado-ururiyaha ah waxay maamulaha cusub ka caawinayaan inay fahamto waxa uu iskoolkaagu qaddariyo iyo waxa mudnaanta u ah.

 

Waxaad la kulanka maamulahaaga fursad u heli doontaa kulan dhici doono intuusan iskoolku billaaban xilliga dayrta. Haddii aad su’aal qabtid, fadlan iga soo wac 651-767-8152. Waxaad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay iskoolka Dayton’s Bluff.

 

Sincerely, Qaddarin badan

 

Joe Gothard
Superintendent


 

 

 Karen