Return to Headlines

Joint Statement from Saint Paul Public Schools and the Board of Education about Marny Xiong

Our hearts are broken with the news of the passing of our friend, colleague and Board Chair Marny Xiong. There are no words that can reflect the loss that we, our school district and our community have suffered. 

Those of us who were fortunate to know Marny and work with her have been inspired by her tireless efforts to support our students, fight for inclusion and never give in to those who would divide us. As a lifelong Saint Paul resident and SPPS graduate, Marny exemplified the very best of our schools and our community. She was a proud Hmong woman and a respected leader throughout the State of Minnesota. Marny was passionate about uplifting students; she was focused on equity; and she never stopped her efforts to make sure all students and families were welcome and represented in SPPS.

We will honor her by continuing her fight to break down and remove barriers to and within our educational system.

Our deepest sympathies go out to Marny’s family and many friends during this very difficult time. Each of us has learned and grown thanks to our relationship with Marny. Her spirit and her passion for student inclusion and achievement live on in each of us; may her light shine on in what we do for our students and how we treat those around us.

 


 

Cov lus los ntawm Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv tus Tuam Thawj Xib Fwb Joe Gothard thiab tus lwm tswj Jeanelle Foster sawv cev cov Tsav Xwm Kev Kawm 

Peb tu siab txog qhov xov uas peb tus phooj ywg, xab pab tim xyoob, thiab yog tus tswj lub Rooj Tsav Xwm Marny Xiong tau tas sim neej lawm. Tsis muaj ib lo lus uas yuav piav raug qhov kev ceeb laj uas peb, peb lub hauv paus tsev kawm ntawv, thiab peb lub zej zos tau ntsib no. 

Peb cov uas muaj txoj hmoo tau paub Marny thiab tau nrog nws ua hauj lwm ua ke tau muaj txoj kev txhawb zog ntawm nws txoj kev ua txhua yam los txhawb peb cov tub ntxhais kawm, hais kom muaj txoj kev kawm ua ke rau txhua tus, thiab tsis pub leej twg ua kom peb muaj txoj kev sib tawg. Marny yog ib tug uas nyob hauv Xees Phos no ntev los lawm thiab kawm ntawv tiav hauv no. Nws ua ib tug qauv zoo rau peb cov tsev kawm ntawv thiab lub zej zos. Nws muaj txoj kev qhuas ntxhias uas yog ib tug poj niam Hmoob thiab yog ib tug thawj coj uas tau txais kev hwm thoob plaws hauv luv Xeev Minixautas. Marny mob siab txhawb nqa cov tub ntxhais kawm; nws tsom ntsoov rau qhov uas yuav tsum muaj kev pab txaus rau txoj kev kawm ntawv; thiab nws tsis tso tseg qhov uas yuav ua kom cov tub ntxhais kawm thiab cov tsev neeg muaj kev tos txais zoo thiab tau kev pab txaus rau hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv. 

Peb yuav ua tej uas nws niaj hnub tsoo kom tsis txhob muaj tej kev tiv thaiv txoj kev kawm rau hauv peb cov kev kawm los ua kev hwm txog nws ntxiv mus. 

Peb xa peb cov lus mob siab mus rau Marny tsev neeg thiab cov phooj ywg coob tus paub rau lub caij nyuaj siab no. Peb txhua tus tau kawm thiab loj hlob rau txoj kev ua tsaug los ntawm muaj txoj kev sib raug zoo nrog Marny. Nws tus ntsuj plig thiab txoj kev mob siab ua kom tub ntxhais kawm tau kawm ntawv ua ke thiab kom kawm tau ntawv yuav nrog peb txhua tus nyob, cia nws ua lub teeb ci rau tej uas peb ua los pab peb cov tub ntxhais kawm thiab txoj kev sib raug zoo nrog cov neeg uas nyob ib puag ncig ntawm peb.

 


 

Declaración en conjunto del Superintendente de las Escuelas Públicas de Saint Paul Joe Gothard y la Vice Presidenta Jeanelle Foster en Nombre de la Mesa Directiva de Educación 

Nuestros corazones están destrozados con la noticia del fallecimiento de nuestra amiga, colega y Presidenta de la Mesa Directiva Marny Xiong. No hay palabras que puedan reflejar la pérdida que nosotros, nuestro distrito escolar y nuestra comunidad han sufrido. 

Aquellos de nosotros que tuvimos la fortuna de conocer a Marny y de trabajar con ella, hemos recibido su inspiración en su incansable esfuerzo para apoyar a nuestros estudiantes, pelear por la inclusión y nunca ceder ante aquellos que nos dividen. Como residente de Saint Paul y graduada de SPPS, Marny era un ejemplo de lo mejor de nuestras escuelas y nuestra comunidad. Ella era una orgullosa mujer Hmong y una respetada líder en todo el estado de Minnesota. La pasión de Marny era la educación de los estudiantes, ella estaba enfocada en la equidad y nunca paró sus esfuerzos para hacer que todos los estudiantes y familias se sintiesen acogidos y representados en SPPS. 

Nosotros la honraremos continuando su batalla por romper y remover barreras para acceder a nuestro sistema educación y dentro del sistema. 

Nuestro más profundo sentido pésame a la familia de Marny y a sus amigos durante estos difíciles momentos. Cada uno de nosotros ha aprendido y crecido gracias a Marny. Su espíritu y su pasión por la inclusión y desempeño de los estudiantes vive en cada uno de nosotros; que la luz nos guíe en lo que hacemos por nuestros estudiantes y en cómo tratamos a aquellas personas a nuestro alrededor.

 


 

War-Murtiyeed ka soo wada Baxay Isku-duwaha Guud ee Iskoollada Saint Paul Public Schools Joe Gothard iyo Jeanelle Foster oo ah Guddoomiye-ku-Xigeenka iyadoo ku Hadlayso Codka Guddiga Waxbarashada 

Qalbadda ayaynu ka danqaneynaa ka dib markaynu ogaannay geerida saaxiibteenna, qof aynu isla shaqeyn jirnay, iyo Guddoomiyaha Guddiga Waxbarashada Marny Xiong. Ma jiraan ereyo lagu cabbiri karo sida ay geeridan u saameysay annaga, degmadeenna SPPS, iyo bulshadeennaba. 

Inteenaan nasiibka u yeelatay inay bartaan oo la shaqeeyaan Marny waxaa dhiirro-gelin u noqotay dedaalkeeda hagar la’aanta ah ee ay gelisay taageeridda ardayda, u dagaallanka in loo sinnaado waxbarashada, iyo in aan la isku dhiibin dadka ka shaqeeyo kala qoqobka iyo kala qeybinta. Iyadoo in badan degganeyd Saint Paul, kana qalin-jebisay iskoollada SPPS, Marny waxay markhaati muuqdo u aheyd dadka meel fiican ka gaaray nolosha ee iskoolladeenna wax ku soo bartay, kuna dhex noolaa bulshadeenna. Waxay aheyd qof haweenay Hmong ah oo qab leh, iyo hoggaamiye laga qaddariyo gobolka Minnesota oo dhan. Marny waxay jeclayd inay kor u qaaddo ardayda; waxay diiradda ku haysay in waxbarashada loo sinnaado; weligeedna ma aysan joojin dedaalkeeda ahaa xaqiijinta in dhammaan ardayda iyo waalidka ay dareemaan soo dhoweyn iyo inay metalaad ku yeeshaan iskoollada SPPS. 

Waxaynu ku maamuusi doonnaa inaynu sii joogteyno dagaalkeeda ahaa in wixii carqalado ah la jebiyo oo laga hor-qaado nidaamka waxbarashadeenna. 

Waxaynu si gooni ah tiiraanyo ula wadaageynaa qoyska Marny iyo asxaabteeda xilligan lagu jiro marxalad adag. Qof walba oo naga mid ah intii uu la shaqeynayay Marny fahan ayaa u kordhay oo wuu koray qof ahaan—waxaana arrintaas mahadnaqeeda leh xiriirkii aynu la laheyn Marny. Firfircoonaanteedii iyo jaceylkii ay u qabtay in ardayda ay helaan wax loo wada siman yahay iyo guul waa mid aan dhimman oo annaga ayaa sii wadi doonno; waxaynu rajeynaynaa in iftiinkeeda uu sii jiri doono oo laga dhex arki doono hawlaha aynu u qabanno ardaydeenna iyo sida aynu ula dhaqanno kuwa nagu hareersan.

 


 

Link: Karen translation