Return to Headlines

End of Year Message from Superintendent Joe Gothard

Dear Saint Paul Public Schools Community,

On behalf of myself, SPPS leadership and the Board of Education, I want to extend my sincere apologies for the abrupt and unexpected end to the school year three days early. We had to make a quick decision, and while it was the right one for everyone’s safety, we regret the confusion and frustration that it caused our families, students and staff.

It is extremely disappointing that this record hot weather coincided with the last week of what has already been an unpredictable and interrupted school year. I am sorry for the additional heartbreak, frustration and scrambling that this decision created on Tuesday. Asking our staff to wrap up the school year on short notice and families to rearrange their work and childcare schedules is something we don’t take lightly.

SPPS is not approved by the Department of Education to transition to Distance Learning due to weather. Next school year, however, we have received that approval. 

Thank you for supporting your students through this difficult school year. More information about the end of the year and summer programming will be shared in the coming days. I wish you all a wonderful summer.

 

In Partnership,

Joe Gothard signature

Joe Gothard, Superintendent


Mensaje de Fin de Año del Superintendente Joe Gothard

Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Saint Paul, 

En mi nombre, los líderes de SPPS y la Mesa Directiva de Educación, deseo extender mis más sinceras disculpas por el abrupto e inesperado final del año escolar tres días antes. Tuvimos que tomar una decisión rápida y, si bien fue la correcta para la seguridad de todos, lamentamos la confusión y frustración que causó en nuestras familias, estudiantes y empleados.

Es extremadamente decepcionante que este clima caluroso coincidiera con la última semana de lo que ya ha sido un año escolar impredecible e interrumpido. Lamento la angustia, frustración y confusión adicional que generó esta decisión el martes. Pedirle a nuestros empleados que concluyan el año escolar con poca anticipación y a las familias que reorganicen sus horarios de trabajo y cuidado de niños es algo que no nos tomamos a la ligera.

SPPS no está aprobado por el Departamento de Educación para hacer una transición al aprendizaje a distancia debido al clima. El próximo año escolar, sin embargo, hemos recibido esa aprobación.

Gracias por apoyar a sus estudiantes durante este difícil año escolar. En los próximos días se compartirá más información sobre temas relacionados con el fin del año y los programas de verano. Les deseo a todos un maravilloso verano.

 

Juntos, 

Joe Gothard signature

Joe Gothard, Superintendente


Superintendent Joe Gothard cov lus rau xyoo xaus

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg,

Sawv cev ntawm kuv tus kheej, SPPS kev thawj coj thiab Pawg Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv, kuv xav thov txim rau qhov uas peb tau xaus xyoo kawm ntawv no sai heev xws li peb hnub ua ntej yam tsis npaj siab txog. Qhov nov yog ib qho uas peb yuav tau txiav txim siab sai, thiab txawm nws yog qhov zoo rau sawv daws txoj kev nyab xeeb, los peb thov txim tau ua rau peb cov tsev neeg, tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm tsis to taub zoo thiab muaj kev ntxhov siab.

Xyoo no twb yob ib xyoos uas xam tsis pom tom hauv ntej thiab muaj ntau yam kev cuam tshuam los cas tej huab cua kub no tseem los poob rau lub lim tiam kawg no thiab, tu siab kawg.

Kuv thov txim uas tau ua rau sawv daws poob siab, ntxhov siab, thiab tau hloov tej kev npaj los ntawm qhov kev txiav txim siab rau hnub Tuesday. Peb thov txim uas tau hais kom peb cov neeg ua hauj lwm cia li npaj ub no kom tiav rau xyoo xaus sai sai thiab kom cov tsev neeg hloov lawv cov sij hawm ua hauj lwm thiab kev zov me nyuam.

Lub Department of Education tsis pom zoo rau SPPS muab cov me nyuam hloov mus nyob hauv tsev kawm vim huab cua. Tiam sis peb twb tau kev tso cai rau lwm xyoo lawm.

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa nej cov me nyuam kawm ntawv rau lub xyoo kawm ntawv nyuaj no. Ob peb hnub tom ntej no peb mam li qhia los rau nej ntxiv txog lub xyoo xaus thiab kev kawm ntawv lub caij ntuj so. Thov kom lub caij ntuj so no yog ib lub caij zoo rau nej txhua tus.

 

Ntawm kev koom tes,

 Joe Gothard signature

Joe Gothard, Superintendent


Farriinta Dhammaadka Sannadka ee Isu Duwaha Guud Joe Gothard

Bulshada Mudnaanta leh ee Saint Paul Public Schools,

Aniga oo ku hadlaya magacayga, kan hoggaanka SPPS iyo Guddiga Waxbarashada, waxaan rabaa inaan idiin fidiyo raalligelintayda runta ah ee sidii kadiskii iyo lama filaanka ahayd ee sannad-dugsiyeedkii ku dhammaaday iyadoo saddex maalmood ka hartay. Waxay ahayd inaan go'aan degdeg ah qaadanno, oo iyadoo ay ahayd midda saxda ah ee bedqabka qof walba, waxaan ka xunnahay jahwareerka iyo caalwaaga ay arrintan ku reebtay qoysaskeenna, ardaydeenna iyo shaqaalaheenna.

Waa wax aad looga xumaado in cimiladan kulul ay ku soo beegantay toddobaadkii ugu dambeeyay sannad-dugsiyeed awalkiisa horeba ahaa mid aan la saadaalin karin oo hakad soo galay. Waxaan ka xumahay qalbi-jabka, jahawareerka iyo kala-yaaca uu go'aankan abuuray Talaadadii. Waa wax aynaan fududeysan inaan shaqaalaheenna farno inay soo gunaanadaan sannaddugsiyeedka iyagoo wakhti yar la siiyay iyo inaan qoysaska farno inay dib u habeeyaan shaqadooda iyo jadwalka xannaanada caruurtooda.

Waaxda Waxbarshada uma aysan oggolaan degmada SPPS in maalmahan loo wareego Waxbarashada Durugsan oo online-ka ah cimilada kulul darteed. Sannad-dugsiyeedka soo socda, si kastaba ha ahaatee, waxaan helnay oggolaanshahaas. 

Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay ardaydaada intii uu socday sannad-dugsiyeedkan adag. Xog dheeraad ah oo ku saabsan dhammaadka sannadka iyo barnaamijyada xagaaga ayaa la idinla wadaagi doonaa maalmaha soo socda. Dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa xagaa wanaagsan.

 

Wada-shaqeyn wacan,

Joe Gothard signature

Joe Gothard, Isu Duwaha Guud


Karen (PDF)