Return to Headlines

Translations and Interpreters

All School Documents Can Be Translated and Interpreters Available Upon Request. 

Spanish: Todos los documentos pueden ser traducidos o interpretados oralmente si usted lo solicita  

Hmong: Tej ntaub ntawv tom tsev kawm ntawv uas xa los rau nej, peb yuav pab txhais thiab nrhiav neeg txhais lus rau nej yog nej hais qhia peb

Somali: Dhammaan dukumiintiyada iskuulka waa la turjumi karaa ama waxaa la heli karaa turjumaan haddii la codsado

Karen (Due to formatting this translation is pasted in as an image)

Karen